Barnsång
Även i år har vi barnsång på Älvåsa. Vi träffas på tisdagar klockan 10.00. (Se i programmet vilka veckor) Kom och ha gemenskap med andra föräldrar, samtidigt som du har en aktiv stund med ditt barn genom rörelser, sång och ramsor. Efter samlingen är serveringen öppen.