Föreningen ComePeace har lagts ner! Vi genomförde under föreningens tre år ett antal lyckade konserter, dessa hölls i Tärnsjö Folkets Hus, konserter med drogfritt som förtecken! Vi försökte under en längre tid finna en lokal i Tärnsjö för att växla över till ett mer nära samarbete med de lokala förmågor som finns i bygden! Målet var att föreningen med en egen lokal skulle utrustas till en fullvärdig Rockstudio via Studie Främjandet. Året 2011 startade Nora Församling i församlingshemmet en replokal, grattis alla band som nu kan repa där! Vi vill här säga ett tack till alla som var med under vår resa! Hälsningar Carola, Jörgen och Kurt!


ComePeace.com konsert Valborg 2009 där dessa band spelade: Safemode, Apostels, Wille med band, JSA, Madelene.

cpc_valborg_09_a_small.jpg cpc_valborg_09_b_small.jpg cpc_valborg_09_c_small.jpg cpc_valborg_09_d_small.jpg

Bilder denna rad av Johanna Karlsson

 

blandadefoton400_small.jpg blandadefoton401_small.jpg blandadefoton402_small.jpg blandadefoton403_small.jpg

Bilder denna rad av Carola Eriksson


ComePeace.com konsert Sportlovet 2009

image15_small.jpg image12_small.jpg image10_small.jpg image5_small.jpg

ComePeace.com konsert Nyårsafton 2008

akustisktmdirtypants_small.jpg dirtypants_small.jpg taletpersonerkom_small.jpg willeladdar_small.jpg

Läs vår informationsfolder!
På denna utställning och på dessa informationsdagar var vi med!

.