ComePeace och förebilder

I vårt samhälle bygger mycket av identitet på hur populära vi är hos andra, att tex bli idol,
att lyckas blir livsviktigt! Vem vill inte det! Men när vi letar förebilder blir det ofta på ett
blint sätt där dyrkandet av personen gör att vi inte ser baksidan av deras liv. Den sida i
kändisskapet som då även åstadkommer deras olycka, det som är sorgen i deras eget  liv.

Framgång, så kallad makt och pengar bländar ofta oss människor.
Vi kan ta Britney Spears och Michael Jackson som exempel på hur livet kan gå i otakt
och där den mediala cirkusen och det vi kallar lycka går före själva livet.

Vi i ComePeace vill snarare se image och livsstil på ett mer hållbart sätt där det inte handlar
om att spegla sig i media utan att spegla sig i sin inre trygghet och den egna självkänslan,
att tryggheten i att man själv mår bra är viktigare än det yttre. Att man mår bra på riktigt!

Detta kanske är ett diffust begrepp och för många är det en fråga med många svar
framför allt i vår kommersiella värld med ideal av alla de slag. Vi tror oss veta att det finns
tidlösa svar där insidan hos var och en går i takt med livet vi lever i vardag och fest.

Här under är några sätt att se på förebilder presenterade, vi hoppas att du kommer fram till ditt sätt att finna en förebild, så att den leder dig fram till att du får ett harmoniskt och fungerande liv! Ditt svar kanske du vill presentera här?

Englandslistan!   Grynets förebild!   100 Svenska förebilder 2008!   ...ditt svar?   Jesus som förebild! 1 - 2 - 3