Nätverk!

För att ha en levande kommunikation mellan olika intressen och intressegrupper
kring musik och våra arrangemang behöver vi ett fungerande nätverk!

Anmäl din e-mail eller ditt mobilnummer för utskick där vi bollar
idéer kring musik och utövande och olika musikarrangemang!

Var med och påverka, säg din mening,
tillsammans blir musik roligare och bättre!

Bli medlem, det är så du påverkar!

 Kontakta oss här: kurt.ulander@telia.com

2010 02 01 | Årsmöte hålls den 15 mars 2010 kl. 18.30 hos C Eriksson på adr. Hantverkargatan 6