Gulsele kraftverk

En regnig eftermiddag i september 2005 åkte vi i två bilar till Gulsele kraftverk.
Helén (Jonathans mamma) körde en minibuss och Magnus körde en vanlig bil.
Magnus jobbade på kraftverket tidigare, så det var därför vi gjorde ett
studiebesök där.
I intaget fanns en jättestor kedja, där intagsluckorna kunde öppnas och stängas.
Vi fick åka ner till generatorerna och titta. Ställverket var stort.
När vi kom ut på dammen så ringde Jan Wallin (vår guide) till en gubbe i
Sundsvall, han skickade en signal till en satellit, som sände en öppningssignal
till en dammlucka. Vi kastade sten i vattnet, då det forsade fram.
Nu arbetar bara tre stycken på kraftverket, för nu finns datorer och det
mesta är automatiserat. Då Magnus började på kraftverket var de 17 st. som var
anställda där. På hemvägen såg vi vattentunnelns utlopp i Ångermanälven.

Tack för att vi fick komma,
Hälsar Birran med Amanda, Emilia, Lina, Emil, Rasmus, Anton, Axel, Adam,
och Jonathan från klass 5.

 
Text ovan utformad av klass fem året 2005.

Magnus och bilderna finns på Junsele Skola.
Vi sänder ett tack till Magnus Nilsson för att han ordnade studiebesöket och nu sänt oss text och dessa bilder.
 

Text här under infogad av Gulsele hemsida:
Vi i Gulsele Byalag vill till er som besökte oss 2005 säga ett ni är välkomna åter. Gulsele är mer än ett kraftverk, det är också en anrik handelsplats, det enda som idag vittnar om denna storhetstid är Gästgiveriet "Valters" som då det begav sig var befolkat med gäster året om. I Gulsele går gränsen mellan två kulturer som för flera hundra år sedan möttes här. Det var den svenske handelsmannen och den samiska kulturen som i Gulsele hade handelsplats. Här gjorde affärsmän utbyte och affärer med varandra, platsen var bestämd av dåvarande kung Johan. Så vill ni studera var svensk kultur och handel möttes år 1637, då är platsen Gulsele.

Så en undran, hur kan propellern från ett kraftverk hamna i älven i Junsele, det monument borde ju finnas vid ett kraftverk! Exempelvis Gulsele.

Studiebesök på kraftverket? Kan inte vi ordna, men kontakta EON eller kraftverket så får du svar.