Trivselfrågor | Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har alltid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar. En del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till. Därför ber vi dig om följande:

- Släpp inte ut djur utan tillsyn.

- Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.

- Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.