Huset | Håll ordning i området

Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning - allt efter förmåga. Du kan bidra till att plocka upp efter dig, lämna sopor på avsedd plats, hålla ordning i trapphuset osv.