Huset | Säkra ytor i förråd

Om du har externt förråd utanför bostaden får du inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där. Det är inte heller tillåtet att röka eller tända någon låga i förråden.

Sätt alltid ett rejält hänglås på ditt förråd, även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Det kan avskräcka en inbrottstjuv och förhindra åverkan.