Trivsel | Balkong och uteplats

Det är trevligt med balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Här några riktlinjer:

- Piska och skaka inte mattor på balkongen – damm uppskattas inte, använd i stället piskställning på gården.

- P.g.a. brandrisk och os grillar vi inte på balkongen.

- Sommartid, tänk på att balkonglådor måste sättas upp säkert på balkongräcket. Var uppmärksam så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong när du vattnar.

- Parabolantenn måste ha tillstånd och instruktioner för montering. Ring oss för regler.

- Fågelfrö, mata inte fåglar på balkongen, fågelspillning sprider smitta.

- Rökning på balkongen kan vara störande för grannar.